DÜRÜST ÜRETİCİ MANİFESTOMUZ

I) Altezzoso toplumsal sosyal sorumluluklarının bilinci ile hareket eder ve toplumun ihtiyaçlarına karşı duyarlıdır.

II) Satmış olduğu ürünlerin yapımında çocuk işçi çalıştırılmasına izin vermeyecektir.

III) Çalışanlarına fiziksel ve maddi olarak emek sömürüsü yapılmasına göz yummayacaktır.

IV) Altezzoso ürün haline getirdiği işlenmiş tüm derileri, gıda sektöründe kullanılan hayvanlardan elde edilecektir. Üretimde deri ve kürkü için için değil, özellikle eti için kesilen hayvanlar tercih edilecektir. Temin edildiği ülkelerin mutfağında yoğun olarak kullanılan hayvanların derileri ithal edilecektir. Altezzoso ilkeleri doğrultusunda derisi için vahşi hayatta yer alan hiçbir canlıya zarar verilmeyecek, endüstriyel alanda kullanım için yetiştirilen çiftlik hayvanları kullanılacaktır. Hayvanlara eziyet edilmeyecektir. Nesli tükenme tehlikesi içinde olan hiç bir hayvan türüne ait deri ve kürk Altezzoso ürünlerinde kullanılmayacaktır.

V) Altezzoso doğayı koruyan, daha temiz bir çevre ve daha nitelikli bir yaşam üzerine odaklanmaktadır. Altezzoso markası seri üretime karşı mesafeli duracaktır. Ürünler emek yoğun olarak üretilecektir. Çevreye zarar veren her hangi bir sanayi üretimi içinde bulunmaktan kaçınacaktır. Üretimde doğal metaryeller tercih edilecektir.